Katalóg produktov
Your Cart

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU STG ELCON, S.R.O.

1. INFORMÁCIE O STG ELCON, S.R.O.
 
1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti STG ELCON, S.R.O., IČO: 00652318, so sídlom Rosinská cesta 9, 010 08  Žilina, SR, zapísanej v obchodnom registri OR OS ZA, odd. Sro. Vložka číslo: 103/L (ďalej len „STG ELCON, S.R.O.“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.headwear.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľoch (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov STG ELCON, S.R.O., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
 
1.2. Pravidlá ochrany osobných údajov vo firme STG ELCON, S.R.O. sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov (GDPR).
 
1.3. STG ELCON, S.R.O. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
 
2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?
 
2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na web stránke www.headwear.sk  alebo pri vytvorení Vašej objednávky.
 
2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä: meno a priezvisko, titul, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, inú adresu doručenia ako je fakturačná adresa, prípadne inú poznámku napr. o možných časoch doručenia.
 
2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte STG ELCON, S.R.O. tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.
 
2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva STG ELCON, S.R.O. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava STG ELCON, S.R.O. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 
2.5. STG ELCON, S.R.O. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.
 
3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
 
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi STG ELCON, S.R.O. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže STG ELCON, S.R.O. vybaviť Vašu objednávku.
 
3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom www.headwear.sk formou obchodných oznámení využíva STG ELCON, S.R.O. predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na www.headwear.sk už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov STG ELCON, S.R.O. v podobe obmedzeného priameho marketingu. STG ELCON, S.R.O. tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.headwear.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas STG ELCON, S.R.O. udeľujete v priebehu registrácie na www.headwear.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov STG ELCON, S.R.O..
 
3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu www.headwear.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva STG ELCON, S.R.O. predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas STG ELCON, S.R.O. udeľujete v priebehu registrácie na www.headwear.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Upozorňujeme, že registráciu na www.headwear.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.
 
3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie www.headwear.sk spracováva STG ELCON, S.R.O. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava STG ELCON, S.R.O. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. 
 
3.5. Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu STG ELCON, S.R.O., kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu www.headwear.sk na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracovanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu www.headwear.sk. 
 
3.6. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom STG ELCON, S.R.O. do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.
 
4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
 
4.1. Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci STG ELCON, S.R.O. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
namietať proti spracovaniu osobných údajov v STG ELCON, S.R.O. na e-mailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete www.headwear.sk ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. 
 
5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?
 
5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané STG ELCON, S.R.O. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s STG ELCON, S.R.O..
 
5.2. STG ELCON, S.R.O. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre STG ELCON, S.R.O. na účely a spôsobom, ktoré STG ELCON, S.R.O. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré STG ELCON, S.R.O. využíva, patria:
prepravné spoločnosti – DHL Parcel Slovensko, s.r.o.; PPL CZ, s.r.o.; Slovak Parcel Service s.r.o.; Slovenská pošta, a. s.
Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
The Rocket Science Group - Mailchimp (zaistenie e-mailingu)
OpenCart Limited (programové zabezpečenie e-shopu, zaistenie e-mailingu)
Syphon s.r.o. (web hosting)
Google Analytics (nástroj pre on-line marketing)
 
6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
 
6.1. STG ELCON, S.R.O. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona STG ELCON, S.R.O. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
 
6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom STG Elcon, s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.
 
6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva STG ELCON, S.R.O. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
 
6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva STG ELCON, S.R.O. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na STG ELCON, S.R.O. vzťahujú.
 
7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
 
7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na STG ELCON, S.R.O. a požadovať:
Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré STG ELCON, S.R.O. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo STG ELCON, S.R.O.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
Prístup k údajom, ktoré ste poskytli STG ELCON, S.R.O., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám STG ELCON, S.R.O. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže STG ELCON, S.R.O. správne vybaviť Vašu objednávku.
Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že STG ELCON, S.R.O. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už STG ELCON, S.R.O. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok STG ELCON, S.R.O. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od STG ELCON, S.R.O. k inému subjektu, kedy STG ELCON, S.R.O. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
 
7.2. Ďalej môžu zákazníci STG ELCON, S.R.O. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej STG ELCON, S.R.O. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
 
7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností STG ELCON, S.R.O. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
8. BEZPEČNOSŤ
 
8.1. STG ELCON, S.R.O. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). STG ELCON, S.R.O. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
 
8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 
 
9. KONTAKT
 
9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na STG ELCON, S.R.O. emailom na adresu [email protected], alebo na telefónnom čísle +421 41 56 52 771.
 
10. ÚČINNOSŤ
 
10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.